y=\frac{x^2}{2\pi \sqrt{10^{\frac{1}{2}}}}y=\frac{x^2}{2\pi \sqrt{10^{\frac{1}{2}}}}

 

y=\frac{x^2}{2\pi \sqrt{10^{\frac{1}{2}}}}

 

y=\frac{x^2}{2\pi \sqrt{10^{\frac{1}{2}}}}

 

y=\frac{x^2}{2\pi \sqrt{10^{\frac{1}{2}}}}